Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rannikon Puutarha Oy

Jokikaustantie 456, 25240 Hajala

puh. 0400 826 360

y-tunnus: 2990413-4

2. Rekisterin tietosisältö

Verkkokaupan asiakasrekisteriin tallentuvat seuraavat asiakastiedot, jotka ovat käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

Tunnistamistiedot

 • Henkilön etu- ja sukunimi, yrityksen nimi, lähiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Verkkoyhteyden IP-osoite

Rannikon Puutarhan verkkokauppa edellyttää vähintään 13 vuoden ikää, joten rekisteri ei sisällä alle 13-vuotiaiden henkilötietoja.

3.  Tilausrekisterin suojauksen periaatteet

Turvaamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan ja vastaamme siitä, että kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevan lain mukaisesti. Asiakkaamme voivat tilata verkkokaupastamme tuotteita ilman rekisteröitymistä, mutta tarvitsemme tiettyjä henkilötietoja, jotta kauppa olisi sujuvaa.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun tietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

4. Sinun oikeutesi rekisteröitynä henkilönä

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen
 • Verkkokaupasta tehtyjen tilausten toimitukseen ja käsittelyyn
 • Rannikon Puutarhan verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

5. Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Rannikon Puutarhan omilla työntekijöillä, joilla on työtehtäviensä perusteella oikeus käsitellä rekisteriin tallennettuja tietoja. Tilauksia käsittelevä henkilökuntamme on koulutettu käyttämään henkilötietoja turvallisesti ja eettisesti.

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

6. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Kun teet tilauksen, tallennetaan antamasi tiedot Rannikon Puutarhan verkkokaupan järjestelmään, jotta sinut voidaan pitää ajan tasalla tilauksestasi. Yhteystietosi poistetaan tilauksen tekemisen ajankohdasta saman vuoden loppuun mennessä. Emme siis säilytä henkilötietoja pidempään kuin mitä on välttämätöntä.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Rannikon Puutarhan verkkokaupan järjestelmästä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

7. Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää Rannikon Puutarhan verkkokaupan järjestelmään tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla: toimisto@rannikonpuutarha.fi

8. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.